Monthly Archives: januar 2014

Generalforsamling mandag den 24. februar kl. 19.30 i Fritidscentret

Generalforsamling i Solbjerg Søsport

Mandag den 24. februar 2014 kl. 19.30 i fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent 2014 5. Fremlæggelse af budget 2014

Pause med kaffe, ost og vin

6. Indkomne forslag (sendes til formand Jesper Bolvig, jesb@tulip.dk senest den 17.02.2014).
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt

Bestyrelsen, Solbjerg Søsport

Sø ny

 

Vi glæder os til at se mange som sædvanligt.