Monthly Archives: januar 2015

Generalforsamling i Solbjerg Søsport

Mandag den 2. Marts 2015 kl. 19.30 i fritidscentret, Solbjerg Hovedgade 88

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastlæggelse af kontingent 2015. Fremlæggelse af budget 2015

Pause med kaffe, ost og vin

6. Indkomne forslag (sendes til formand Jesper Bolvig, på

formand@solbjergsoesport.dk senest den 18.02. 2015).

7. Valg til bestyrelsen

8. Kort status indlæg fra bådebro arbejdsgruppen

9. Eventuelt

 

Bestyrelsen, Solbjerg Søsport