Monthly Archives: november 2015

Nyt om broprojektet !!

Der er glædeligt nyt omkring vores broprojekt, idet jeg i dag har fået positiv tilbagemelding fra

Unknown Lions Club Solbjerg

der har tilkendegivet at de vil støtte vores projekt med Kr. 5000,- !!!!

Jeg vil her meget gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til Lions Club solbjerg for deres støtte, og vi glæder os til at kunne invitere klubbens medlemmer forbi til ved selvsyn at se resultatet når dette står færdigt.

Skulle der være nogen af klubbens medlemmer der vil vide mere om Lions Club Solbjerg, så er i meget velkomne til at kontakte klubbens præsident:

Janeck Hillers
præsident for LC SOLBJERG
Solbjerg Hovedgade 48K
8355 Solbjerg
+45 4092 7676
Husk at du stadig kan støtte projektet med et bidrag på følgende link:fornyelse-og-udvidelse-af-slaebested-og-flydebro