Kontingent for pensionister og efterlønnere !!

Der har beklageligvis været noget forvirring omkring betaling af kontingent for pensionister og efterlønnere.

Klubbens generalforsamlingsvedtagne regler for dette er som følger:

Alle der har være medlem af klubben fra år 2009, eller tidligere og i år 2009 havde status af pensionist eller efterlønner har ifølge en genralforsamlingsbeslutning i år 2009 ret til at opnå en reduktion i kontingentet, så det indbetalte beløb svarer til et ungdomskontingent.
Pt udgør dette kontingent kr.500,- årligt.
Pensionister og efterlønnere der er indmeldt i klubben efter år 2009 betaler kontingent på lige fod med andre medlemmer af klubben. Dette gælder også selvom de havde status som pensionist eller efterlønner pr 2009.

Såfremt der er nogle der fejlagtigt har indbetalt fuldt kontingent bedes disse henvende sig til Jens Pilemand Ottesen for at få dette rettet.

Vi beklager fra bestyrelsens side at der har været uklarhed omkring dette punkt, og håber med dette at have fået afklaret eventuelle misforståelser.

med venlig hilsen

Formanden.

Skriv et svar