Monthly Archives: januar 2017

Generalforsamling 6. Marts 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling for Solbjerg søsport mandag d. 6. Marts kl 19.00 i fritidshuset Solbjerg hovedgade.

Dagsorden Generalforsamling Solbjerg Søsport 6 marts 2017

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra afdelingerne
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent 2016.
6. Fremlæggelse af budget 2016
7. Pause med kaffe, ost og vin
8. Indkomne forslag
9. Valg til bestyrelsen
10. Kort status indlæg fra bådebro arbejdsgruppen
11. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20.februar 2017.

Vi ser frem til at se alle vore dejlige medlemmer til en hyggelig stund sammen. Klubben er som vanligt vært ved et lettere traktement i form af ost og vin mm.

Med mange hilsner bestyrelsen.