Referat af generalforsamling den 06.03.17 i Solbjerg Søsport

1.Valg af dirigent: Leander Dreyer og referant: Kirsten Gasbjerg

 

2. Formandens beretning:

Vi har en stor tilslutning fra 8 års alderen til – pensionsalderen. Vi er en klub, der er plads til stor forskellighed. Der er mange projekter, og der bliver ydet en kæmpe indsats. Der er blevet samlet ind til bolværk og bro, som står klar her i foråret 2017. Bolværk er klar til standerhejsning. Der er søgt midler til indkøb af nye kajakker. Der er gjort et stort stykke arbejde fra instruktører og medlemmer, – både at indlemme nye medlemmer, og ting der får klubben til at fungere. Der er en mindre medlemstilbagegang, og det er lidt bekymrende, men det skal nok vende eftersom tingene bliver fornyet. Vi skal formidle det unikke sted som Solbjerg Søsport er. Vigtigt arrangement er åbent hus arrangement, som kan tilbyde nye medlemmer en prøve på hvad vi kan tilbyde.

 

Sportsligt har 2016 budt på gode resultater. Klubben har valgt at indkøbe et online system til registrering af roede kilometer. Indkøb af 2 nye kajakker. Juniorholdet er kommet for at blive. Sejlsport: hold for voksensejlere. I stil med kajakkursus, man skal opnå en vis færdighed for at blive ”sluppet løs.”

 

Bestyrelsen står for udskiftning af 4 medlemmer. De 3 af dem forsætter som medlemmer i Søsporten. Håber at klubben forbliver et fristed.

 

3. Beretning for afdelingerne:

Anne formand for kajakafdelingen: Vi har ting der går igen. Voksenkursus i foråret, og som har været meget aktive efter kurset. Udfordringen er at fastholde nybegyndere i klubben. Der er bevilget 2 nye kajakker. Den ene er en Zedtech 2 og Zedtech Carerra, som vil komme om 6-8 uger.

 

Juniorkajak: De har været til stævne i Vejle og Aarhus, og taget medaljer hjem. Dejligt at se, at ud af de 11 er der 7 der har valgt at fortsætte i år.

 

Der er mange aktiviteter med tur og eksperimenter. Der har været forsøgt forskellige initiativer hen over vinteren. Seneste med at benytte svømmehallen til en billigere pris. Fællesskabet er en udfordring for at skabe aktivitet, så vi havde et strategimøde, bl.a. lave onsdag til en klubaften. Nu er onsdag blevet klubaften, hvor det er sammen med sejlerne for at opleve mere liv i klubben og på søen. Ungdomsholdet fortsætter med de 7 ”gamle” og der kommer 6 nye. Der komme igen i år pinsetur og løvfaldtur.

 

Helle: Sejlsport: Oplevet lille tilbagegang, der er en stor gruppe teenagere der er stoppet pga. efterskole. Der kom dog et par stykker til i løbet af opstart. Der er et rigtig godt hold. Generelt var storjolle sejlerne lidt mangelfulde i år. Vi startede med teori, og i år starter vi her den 16.3. med teori, men med et andet forløb. Er i tvivl om hvor mange der vil starte – spred budskabet. Kun for ny-begyndere fra 8 år og opefter. Vi havde et pragfuldt forår med liv og glade dage. Der er stor forældreopbakning. Vi vil arbejde på at få flere forældre til at hjælpe. Mht. aktiviteter i løbet af året, var bl.a. åbent hus – det var en fantastisk dag. Der var overnatning med ungerne, som var meget afslappet, og der blev grillet og hygget. Tunølejren var igen i år en kæmpe succes, hvor der var 16-17 sejlere i uge 31 sammen med alle Århus-klubberne. Til klubmesterskab var der en del tilmeldte – klubmester blev Mads Wegener. Mads fik også Viggos legat på 10.000,-. (Legat uddelt til optimistsejlere). Derefter blev han indstillet til en verdensomspændende konkurrence som Musto ambasadør. Han brander vores klub ret godt. Så har vi Rasmus som er ny instruktør, og der er 3 gamle instruktører. Helle træder ud af bestyrelsen, hvor hun har siddet siden 2005, men vil fortsat være aktiv med sejlerne om onsdagen. Hun har været glad for at sætte sit præg på Søsporten, men lader nu stafetten gå videre.

 

Roerne: 3 mand: Må ikke være færre hvis det skal kunne lade sig gøre at ro. Foreslår at man sender en forespørgsel til kommunen om penge til 60+ for at få de gamle aktiveret. Kunne godt bruge ny vogn til båd. Afdelingen kører ikke særlig godt, og kunne godt bruge nogle flere medlemmer.

 

4. Fremlæggelse af regnskab 2016:

Kirsten fremlagde regnskabet. Børn og unge kajakker giver først indtægter året efter, når listerne bliver sendt ind. Næste år stiger afskrivningerne pga. den nye bro. Vi har et udestående depositum på 5000,- for lån af børnekajakker.

 

5. Fastlæggelse af kontingent 2017:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontanttilskud til pensionister fra kommunen og nedsættelse skal indgå i kontingentet. Flertal for uændret kontingent.

 

6. Fremlæggelse af budget 2017.

Inriggerne foreslog at der afsættes penge til en ny vogn til inriggerne. Dette kræver dog ikke en umiddelbart ændring af budgettet.

 

6. Pause

7. Indkomne forslag.

Ingen…

(Gøre rent inden sæsonstart – ”Ajaxhold”)

 

8. Valg af bestyrelse.

Jesper – afgående

Karin – afgående

Helle – afgående

Anne – afgående

 

Nuværende/nye bestyrelse: Kirsten, Ashok, Bo, Jens og Leander og suppleant Kjartan (og praktikanten Christian).

Revisor: Jesper Bolvig, Jesper Jespersen og suppleant Anne Fangel.

Kasserer Kirsten bliver

 

10. Kort status indlæg af bådebro.

Der kommer betonslæbesteder på hver side af broen. Der bliver monteret slæbesteder ud i vandet. Broen når ikke helt at blive klar til sæsonstart. Det bliver en ny bro i rustfrit stål som bliver identisk størrelsesmæssigt med den gamle. Hvis nogen kan tegne broen, kan det gå hurtigere med at få lavet den. Det er en produktionsskole der skal fremstille den. Det er ikke voldsomt kompliceret, den gamle bro skal måles, og der skal laves en skitse efter den. Vi efterlyser en på fb grupperne der kan tegne.

 

11. Eventuelt

Ashok fremlagde visionsmødet om dagene i kajakklubben. Og der vil være møde efter generalforsamlingen om kajakaktiviteter til 2017.

 

Voksensejlads, er en meget ønsket ting i klubben.

 

Prøver at sætte en dato for sommerfest.

Skriv et svar