Onsdagssejlads for joller

Da vi er ved at være på plads med vores nye slæbested, og rygterne vil vide at der vil være et slæbested funktionsdygtigt fra onsdag den 17 maj genoptager vi sejlads for jollesejlere i alle aldre på denne dag.
Vi vil forsøge at tilrettelægge aftnerne så der hver gang er en træner til stede så vi kan lave lidt undervisning hver eneste gang, primært for laserjollesejlere, men absolut også for alle andre.
Vi mødes kl 17, og sejler til vi ikke kan overkomme mere – det vil sige at vi ikke har et fast sluttidspunkt.
1. gang vil jeg lave en gennemgang af tilrigningen og trim af laserjollen på land, så de der gerne vil have et indblik i dette bør deltage her.
Da vi er mange voksne sejlere vi vi henstille til at man, af hensyn til optimistsejlerne, som voksensejler primært sejler om onsdagen,

Mange hilsner

Jesper, Trænerteamet.

Skriv et svar