Author Archives: Jesper Kragh Jespersen

Åbent hus 11/6 2017

Søndag den 11/6 kl 11.00 – ca 16.00 afholder søsporten åbent hus, og alle der har lyst til at se hvad Solbjerg Søsport har at byde på er meget velkomne.

Vi kan byde på en tur i:

Kajak både for børn og voksne

Inrigger robåd primært for voksne

sejljoller for både børn og voksne

ud over de nævnte aktiviteter kan du også prøve SUP board og sit on top kajakker.

Vi serverer en kop kaffe og lidt at drikke.

Vi glæder os til at se en masse nye ansigter til en god dag ved søen.

 

vi holder til på adressen søvangsvej 1, 8355 Solbjerg

Onsdagssejlads for joller

Da vi er ved at være på plads med vores nye slæbested, og rygterne vil vide at der vil være et slæbested funktionsdygtigt fra onsdag den 17 maj genoptager vi sejlads for jollesejlere i alle aldre på denne dag.
Vi vil forsøge at tilrettelægge aftnerne så der hver gang er en træner til stede så vi kan lave lidt undervisning hver eneste gang, primært for laserjollesejlere, men absolut også for alle andre.
Vi mødes kl 17, og sejler til vi ikke kan overkomme mere – det vil sige at vi ikke har et fast sluttidspunkt.
1. gang vil jeg lave en gennemgang af tilrigningen og trim af laserjollen på land, så de der gerne vil have et indblik i dette bør deltage her.
Da vi er mange voksne sejlere vi vi henstille til at man, af hensyn til optimistsejlerne, som voksensejler primært sejler om onsdagen,

Mange hilsner

Jesper, Trænerteamet.

Generalforsamling 6. Marts 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling for Solbjerg søsport mandag d. 6. Marts kl 19.00 i fritidshuset Solbjerg hovedgade.

Dagsorden Generalforsamling Solbjerg Søsport 6 marts 2017

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra afdelingerne
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent 2016.
6. Fremlæggelse af budget 2016
7. Pause med kaffe, ost og vin
8. Indkomne forslag
9. Valg til bestyrelsen
10. Kort status indlæg fra bådebro arbejdsgruppen
11. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20.februar 2017.

Vi ser frem til at se alle vore dejlige medlemmer til en hyggelig stund sammen. Klubben er som vanligt vært ved et lettere traktement i form af ost og vin mm.

Med mange hilsner bestyrelsen.

Åbent hus 5/6 kl 12.30

Søndag d 5. juni kl 12.30 afholder vi åbent hus, og vi håber at der dukker masser af interessede og nysgerrige folk op, der gerne vil prøve de ting som vi har at byde på !!

Kom og prøv en kajak, en robåd, eller en sejljolle og hør lidt om hvad der foregår i Søsporten.

Bestyrelsen ser gerne at de enkelte afdelinger sørger for at der er folk der kan vise frem og vejlede interesserede.
Spred budskabet !!!!

Kontingent for pensionister og efterlønnere !!

Der har beklageligvis været noget forvirring omkring betaling af kontingent for pensionister og efterlønnere.

Klubbens generalforsamlingsvedtagne regler for dette er som følger:

Alle der har være medlem af klubben fra år 2009, eller tidligere og i år 2009 havde status af pensionist eller efterlønner har ifølge en genralforsamlingsbeslutning i år 2009 ret til at opnå en reduktion i kontingentet, så det indbetalte beløb svarer til et ungdomskontingent.
Pt udgør dette kontingent kr.500,- årligt.
Pensionister og efterlønnere der er indmeldt i klubben efter år 2009 betaler kontingent på lige fod med andre medlemmer af klubben. Dette gælder også selvom de havde status som pensionist eller efterlønner pr 2009.

Såfremt der er nogle der fejlagtigt har indbetalt fuldt kontingent bedes disse henvende sig til Jens Pilemand Ottesen for at få dette rettet.

Vi beklager fra bestyrelsens side at der har været uklarhed omkring dette punkt, og håber med dette at have fået afklaret eventuelle misforståelser.

med venlig hilsen

Formanden.

Standerhejsning

Kære medlemmer !!

Så begynder det at krible og krable ude i haverne, der er lyst tidligt om morgenen, og længere om aften, og søen begynder at trække i os alle, og vi kan slet ikke vente med at få gang i aktiviteterne på søen.

Men først skal vi have sæsonen 2016 åbnet officielt, og det skal traditionen tro klares med broudlægning og standerhejsning.

Søndag den 10 april kl 10.00 mødes vi og får lagt broen i vandet. Herefter hejses standeren.

klubben giver rundstykker og kaffe/te efterfølgende.

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig start på sæsonen.

Bestyrelsen.

Nyt om broprojektet !!

Der er glædeligt nyt omkring vores broprojekt, idet jeg i dag har fået positiv tilbagemelding fra

Unknown Lions Club Solbjerg

der har tilkendegivet at de vil støtte vores projekt med Kr. 5000,- !!!!

Jeg vil her meget gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til Lions Club solbjerg for deres støtte, og vi glæder os til at kunne invitere klubbens medlemmer forbi til ved selvsyn at se resultatet når dette står færdigt.

Skulle der være nogen af klubbens medlemmer der vil vide mere om Lions Club Solbjerg, så er i meget velkomne til at kontakte klubbens præsident:

Janeck Hillers
præsident for LC SOLBJERG
Solbjerg Hovedgade 48K
8355 Solbjerg
+45 4092 7676
Husk at du stadig kan støtte projektet med et bidrag på følgende link:fornyelse-og-udvidelse-af-slaebested-og-flydebro

Nyt bolværk & bro

Bestyrelsen har i samarbejde med broudvalget sat gang i at finde midler til at realisere drømmen om at få udskiftet vores gamle bolværk med et nyt. Samtidig vil vi lave et nyt slæbested, samt udskifte vores flydebro. Projektet søges finansieret via diverse fonde, samt egenbetaling. Projektet håber vi at kunne realisere i løbet af foråret 2016, således at vi vil kunne få glæde af det allerede i det meste af sæsonen 2016. Som en del af finansieringen har vi valgt at lave en såkaldt crowdfunding, hvor alle kan donere et beløb til projektet.

Så hvis du har lyst til at støtte med et beløb, stort som lille,  vores nye bro så klik på nedenstående billede:

555

Se mere på nedenstående link:

bolværk bro tegning

 

Byg & Æd !!

 

Vi bygger og griller i søsporten 

Den 31. maj fra kl 10 – 17

Så mød op, og vær med til at give en hånd med at gøre vore fælles klub endnu bedre !!

Der er masser af opgaver, der skal løses, så alle kan være med til at gøre en forskel.

Der skal bygges, gøres rent, ordnes udendørsarealer, laves mad, fejes, fjernes ukrudt, slåes græs, osv osv osv.

 

Medbring værktøj, arbejdslyst, og masser af godt humør !!

På gensyn

Bestyrelsen

« Older Entries