Monthly Archives: september 2015

Løvfaldstur i kajakklubben Lørdag den 03. okt. 2015 Kl. 8:00 – 16:00

Vi mødes kl. 8:00 ved Solbjerg Søsport for at få kajakkerne på traileren. Afgang fra Solbjerg søsport 8:30.

Turlængde: 20 – 30 km hvis vejr og kræfter tillader det. Turen vil blive tilrettelagt, så alle kan deltage, også nye kajakroer fra i år.

Destination: Afhængig af vindretning og styrke, så er Skanderborg Sø første priotet, andre destinationer kan være: Silkeborgsøerne, langs kysten fra Norsminde mod Hov. Den endelige destination planlægges, når vejret kendes.

Mad og drikkevarer til eget forbrug medbringes. Påklædning ifht vejret. Vi er tilbage ved Søsporten ca. kl. 16.

Tilmeldingfrist: 1. okt på nedenstående mails:

Karin Rønhøj: karin@ronhoj.dk

Pia Bugge: kildegaarden@os10.dk

Max antal deltagere: 10 pers + ?. Antallet af både begrænser deltagerantallet. Vi kan have 10 både på traileren, samt dem deltagerne kan have på deres egne biler. Du skal oplyse: Dit navn, telefonnummer/mail, om du evt. har mulighed for at køre samt have kajakker på taget.

Eventuel aflysning: Turen er afhængig vejret, derfor kan den aflyses senest kl. 22 aftenen før. I vil få besked via mail eller telefon.

Med venlig hilsen

Karin og Pia

Turudvalget

Kajakreparation, JanTex pagaj, m.m.

Kajak nr. 30 (hvide Spica) har nu fået repareret en slagskade helt bagerst på underkanten. Skaden kunne passe med at kajakken er tabt på et cementunderlag.

Der stod en JanTex Gamma S pagaj med en rød tape-ring udenfor klubben da jeg kom her til morgen. Jeg har lagt den ind i reolen for private pagajer.

I øvrigt var der tænd lys i klubben, men værre var, at der ikke var lukket for vandet til vandslangen. Det sker ret ofte, at der ikke er lukket for vandet, når vi kommer. Det er lidt vigtigt at det huskes, for en haveslange tåler dårligt at stå med konstant tryk i længere tid. Før eller siden så skriden slangen ud af en af samlingerne og så fosser vandet ud, indtil næste person kommer i klubben. Det sikreste er at den person, som hænger slangen op, også samtidigt sørger for at lukke for vandet.

Udenfor lå der en optimistjolle ved enden af rampen og der lå smadret glas på klargøringsarealet, så det kunne tyde på, at der har være gæster om aftenen, som har taget sig nogle friheder. Henry og jeg lagde jollen over på pælene ind mod naboen.