Monthly Archives: september 2017

Løvfaldstur i kajakklubben lørdag den 30. sep. 2017

Vi mødes kl. 8:00 ved Solbjerg Søsport for at få kajakkerne på traileren. Afgang fra Solbjerg søsport 8:30.

Turlængde: Det forventes at deltagerne har den fornødne udholdenhed til at ro ca. 30 km i et rask tempo.

Destination: Afhængig af vindretning og styrke, så kan det være: Silkeborgsøerne, langs kysten fra Norsminde enten mod Hov eller Aarhus. Den endelige destination planlægges, når vejret kendes.

Udgifter: Vi deles om transportudgifterne. Vi afregner med 3.5 kr/km ved trailer kørsel, og 2.5 kr/km for bil uden trailer.

Mad og drikkevarer til eget forbrug medbringes. Påklædning ifht vejret. Vi er tilbage ved Søsporten ca. kl. 16.

Tilmeldingfrist: søndag 24. sep på nedenstående mails:

Karin Rønhøj: karin@ronhoj.dk

Pia Bugge: kildegaarden@os10.dk

Max antal deltagere: 12 pers + ?. Antallet af både begrænser deltagerantallet. Vi kan have 12 både på traileren, samt dem deltagerne kan have på deres egne biler. Du skal oplyse: Dit navn, telefonnummer, mail, om du evt. har mulighed for at køre samt have kajakker på taget.

Eventuel aflysning: Turen er afhængig vejret, derfor kan den aflyses senest kl. 22 aftenen før. I vil få besked via mail eller telefon.

 

Med venlig hilsen

Karin og Pia

Turudvalget