Kajakture

Der arrangeres hvert år en række fælles kajakture, som alle klubbens kajakmedlemmer kan deltage i. Turudvalget står for at arrangere turene, men klubbens medlemmer er selvfølgelig også velkomne til selv at arrangere ture

 

Om udvalget
Turudvalgets formål er at arrangere sociale kajakture for klubbens medlemmmer.

Turudvalget står for planlægning, annoncering, forberedelse og arrangeringen af kajakturene, som kan være af en eller flere dages varighed. Udvalget koordinerer tilmeldinger, overnatning, kørsel m.m.

Alle medlemmer kan frit melde sig ind i klubbens turudvalg.

På ture

Der udpeges til hver tur en turleder. Turlederen er står for den overordnede forberedelse af turen, herunder fordelingen af klubudstyr. Konkrete opgaver kan uddeleres til forskellige deltagere på turen.

Turlederen har det overordnede ansvar på turen

Omkostninger

Klubben stiller generelt klubbens udstyr til rådighed og der ydes ikke klubtilskud til turene, så deltagerne afholder selv de direkte omkostninger ifm. disse. Udgifterne deles mellem deltagerne.

Klubben yder ikke refusion af eventuelle forudbetalinger eller andre udgifter, som ”tabes”, hvis en deltager må melde afbud, eller hvis en tur af en eller anden grund må aflyses.

 

Fordeling af kajakker

Klubarrangerede ture har præference over daglig motionsroning på søen og private ture.

Fordelingen af kajakker, pagajer og andet klubudstyr sker når kajakkerne klargøres ved klubhuset – medmindre andet er aftalt.

Det overordnede mål er naturligvis at alle får den kajak, pagaj, m.m., som de helst vil have.  Når det ikke kan lade sig gøre, sker det gennem forhandling mellem deltagerne under hensyntagen til styrke, balance, erfaring m.m. Hvis deltagerne ikke kan nå til enighed har turlederen den endelige afgørelse.

 

Sikkerhedsforholdsregler

Generelt er det enkelte medlem ansvarlig for sin egen sikkerhed og skal naturligvis også drage omsorg for sine medroere. Sikkerheden er vigtig. Inden afgang tales ruten derfor igennem, og gruppen aftaler indbyrdes, hvordan man forholder sig, hvis der opstår en kritisk situation.

 

Tilmelding til ture

Klubarrangerede ture/løb offenliggøres på Solbjerg Søsports hjemmeside: http://solbjergsoesport.dk/wp/kajak/ og så vidt muligt lægges datoerne ind i kalenderen.

Tilmelding sker iht. opslaget på hjemmesiden og vil normalt være til turlederen. Oftest vil tilmelding ske via mail eller telefon, og desuden bedes deltagerne oplyse om de har adgang til bil eller har brug for transport. I forbindelse med større ture, kan der evtentuelt afholdes et informationsmøde inden afgang.

Antallet af kajakker og transportkapacitet begrænser deltagerantallet. Vi kan have 12 både på traileren, samt dem deltagerne kan have på deres egne biler.

Eventuel aflysning: Turene er afhængig af vejret, derfor kan de generelt aflyses senest kl. 22:00 aftenen før. Deltagerne får besked via mail eller telefon, som oplyses ved tilmelding.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *