Generalforsamling 6. Marts 2017

Hermed indkaldes til generalforsamling for Solbjerg søsport mandag d. 6. Marts kl 19.00 i fritidshuset Solbjerg hovedgade.

Dagsorden Generalforsamling Solbjerg Søsport 6 marts 2017

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra afdelingerne
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent 2016.
6. Fremlæggelse af budget 2016
7. Pause med kaffe, ost og vin
8. Indkomne forslag
9. Valg til bestyrelsen
10. Kort status indlæg fra bådebro arbejdsgruppen
11. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 20.februar 2017.

Vi ser frem til at se alle vore dejlige medlemmer til en hyggelig stund sammen. Klubben er som vanligt vært ved et lettere traktement i form af ost og vin mm.

Med mange hilsner bestyrelsen.

Åbent hus 5/6 kl 12.30

Søndag d 5. juni kl 12.30 afholder vi åbent hus, og vi håber at der dukker masser af interessede og nysgerrige folk op, der gerne vil prøve de ting som vi har at byde på !!

Kom og prøv en kajak, en robåd, eller en sejljolle og hør lidt om hvad der foregår i Søsporten.

Bestyrelsen ser gerne at de enkelte afdelinger sørger for at der er folk der kan vise frem og vejlede interesserede.
Spred budskabet !!!!

Arbejdsdag – søndag d. 29. maj

Kære medlemmer !!

Husk at der på søndag kl 9.30 er arbejdsdag i søsporten.vi har masser af opgaver på programmet, bla.
Maling af klublokale og klubhus.
Planering og græssåning på jolleområdet.
Beskæring af bevoksning
Indretning af opbevaring af nye redningsveste.
Parkeringspladser.
Osv osv.

Kan du medbring meget gerne en rive og en skovl, samt malertøj.

Vi starter med et rundstykke og en snak om dagens opgaver.

Mvh

Bestyrelsen

Kontingent for pensionister og efterlønnere !!

Der har beklageligvis været noget forvirring omkring betaling af kontingent for pensionister og efterlønnere.

Klubbens generalforsamlingsvedtagne regler for dette er som følger:

Alle der har være medlem af klubben fra år 2009, eller tidligere og i år 2009 havde status af pensionist eller efterlønner har ifølge en genralforsamlingsbeslutning i år 2009 ret til at opnå en reduktion i kontingentet, så det indbetalte beløb svarer til et ungdomskontingent.
Pt udgør dette kontingent kr.500,- årligt.
Pensionister og efterlønnere der er indmeldt i klubben efter år 2009 betaler kontingent på lige fod med andre medlemmer af klubben. Dette gælder også selvom de havde status som pensionist eller efterlønner pr 2009.

Såfremt der er nogle der fejlagtigt har indbetalt fuldt kontingent bedes disse henvende sig til Jens Pilemand Ottesen for at få dette rettet.

Vi beklager fra bestyrelsens side at der har været uklarhed omkring dette punkt, og håber med dette at have fået afklaret eventuelle misforståelser.

med venlig hilsen

Formanden.

Standerhejsning

Kære medlemmer !!

Så begynder det at krible og krable ude i haverne, der er lyst tidligt om morgenen, og længere om aften, og søen begynder at trække i os alle, og vi kan slet ikke vente med at få gang i aktiviteterne på søen.

Men først skal vi have sæsonen 2016 åbnet officielt, og det skal traditionen tro klares med broudlægning og standerhejsning.

Søndag den 10 april kl 10.00 mødes vi og får lagt broen i vandet. Herefter hejses standeren.

klubben giver rundstykker og kaffe/te efterfølgende.

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig start på sæsonen.

Bestyrelsen.

« Older Entries Recent Entries »